8. Thanh Gỗ

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xem thêm trong thể loại này: « 7. Nội thất từ gỗ Thông 9. Cây gỗ Thông »