4. Mẫu gỗ

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xem thêm trong thể loại này: « 3. Mặt vân gỗ 5. Nội thất từ gỗ Thông »